Startsiden
Historien til Bjørkelangen JFF
Written by Kenneth Sveen   
Thursday, 13 May 2010 21:22

BJØRKELANGEN JEGER- OG FISKERFORENING gjennom 60 år 1950 – 2010 1950 - Bjørkelangen og omegn Fiskerforening I løpet av vinteren 1949-50 hadde det så smått blitt snakket mann og mann imellom om dannelse av en fiskerforening her på Bjørkelangen. Det har tydelig gått fram at det var interesse for en slik forening. Normann Ødegård, Halvard Visdal og Ansgar Hansen satte i gang å lodde stemningen blant sine bekjentskaper. Interessen var det visst ingeting å si på. Men en fiskerforening er først og fremst avhengig av egnede fiskevann.

Dette problemet løste de samme herrer i en konferanse på Eidsverket søndag 2. april 1950. Møtet på Eidsverket ga en god puff framover, herrene Dahl og Halvorsrud hadde med hovedkontoret i Halden’s tillatelse til å gi grønt lys for disponering av fiskevann. Etter disse forhåndsundersøkelser var det bare å sammenkalle til konstituerende møte i Bjørkelangen og omegn Fiskerforening. Møtet ble holdt på Bergtun fredag 28. april 1950. Ødegård redegjorde planene for de 17 fremmøtte. De 17 første medlemmene ble tegnet og årskontingenten var fem kroner. Styret fikk denne sammensetningen: Formann: Normann Ødegård Styremedlemmer: Halvard Visdal, Gunnar Lærum, Olaf Killingmo, Ansgar Hansen Revisorer: Kristian Slorbak og Odd Havnås. Fiskerforeningens første oppgave var å få til en fiskedam. Etter forhandlinger med Saugbruksforeningen, fikk foreningen disponere et lite område i bekken mellom Langsjøen og Bråten. Ved henvendelse til Norges Sportsfiskeforening fikk foreningen besøk herfra av en spesialist på området. Det ble konkludert med at området var velegnet for dette formål. Medlemstallet økte og med hjelp av utlodning ble det penger nok til å kjøpe de første 200 settefisk som ble satt ut i Rotjern 1. oktober 1950. Utover denne høsten ble det foretatt kultivering i de forskjellige vann.

1952 går Finn Barlien inn som revisor. Dette året er preget av opparbeidelse av settefiskdammen. Foreningen fikk en bulldoser til å grave ut dammen. Det ble rene folkevandringen, kanskje ikke på grunn av settefiskdammen, men på den tiden hadde få knapt hørt om bulldoser, langt mindre sett den i arbeide. Etter dette arbeidet startet dugnadsarbeider. Medlemmene tegnet seg for et visst antall arbeidstimer, slik at alle kunne komme og gå som det måtte passe. På denne måten var det daglig arbeidsfolk å se i aksjon med damarbeide som pågikk hele sommeren. Dette året ble det kjøpt inn 1500 yngel som ble satt ut i Røytjernbekken, mens det ble satt ut nye 200 settefisk fordelt på Rotjerna.

1953 nådde medlemstallet 70 stk.

1954 ble et spennende år, fiskedammen skulle prøves for første gang. 2500 yngel ble kjøpt for prøve, yngelen vokser, høsten kommer og resultatet blir 1200 settefisk. Etter fagfolks uttalelser er dette et sjeldent godt resultat. Neste vår besluttes det å sette ut 5000 yngel i dammen. Den første settefisken som ble tatt opp av dammen, ble satt ut i Dyntjern, men 500 stk. av disse ble satt ut i Svarttjern vest for Einerhaugen. For å få fart på utsettinger ble det satt ned en arbeidsutvalg som skal sammenkalle medlemmer for å utføre de ulike oppgavene: Amund Bliksrud, Johan Nymoen, Ansgar Hansen og Knut Knudsen. Dyntjernhytta blir til. Sommeren 1954 ble hektisk og arbeidssom. Et gammelt tømmerhus på Setskog, tilhørende Saugbruksforeningen, skulle rives. Styret satte seg straks i forbindelse med Saugbruks. Til manges glede skulle det vise seg at foreningen fikk huset til nedriving. Ikke nok med det, foreningen fikk også disponere hyttetomt ved Dyntjern. Det ble mange dugnadstimer for hest og mann som måtte til for å ta pent ned huset på Settemoen, flytte det og sette det opp igjen ved Dyntjern.

1956 er medlemstallet steget til nærmere 100 stk. Etter en meget vellykket utlodning har foreningen råd til å kjøpe båt. Medlemmene er gavmilde og gir bort mer en nok til å fylle hytta med alt av inventar. Dette året ble det opprettet kontingentoppkrevere (Ole Ruud, Marius Norum og Finn Barlien), Damkomite ( Reidar Stenbock og Normann Ødegård) og hyttekomite (Alf Bergerud, Birger Søby og Eiler Myrås). Medlemsfester ble arrangert i 1956 og 57 med gode overskudd. Hytta ble mye brukt og ble en god inntektskilde da hver overnatting kostet medlemmet 1,-.

1957 På denne tiden ble de store fiskekonkurransene med bil i premie avholdt. Det var her snakk om store arrangementer, så foreningen så seg nødt til å søke samarbeide med BSF. 9. mars deltok 1200 pilkere og premienes verdi lå på kr. 18.000,-. Dette innbrakte den nette sum av kr. 7.000,- til hver av foreningene. Da kom et uvant problem, hvordan skal pengene anvendes? Jo, dammene ble tørrlagt, rensket, utvidet og ny monk montert. Hytta ble panelt innvendig, stein på taket, uthus bygget, to nye båter innkjøpt, 5000 store settefisk innkjøpt og satt ut i Dyntjern. Dermed var kassabeholdningen tilbake på det mer normale.

1961 er medlemstallet oppe i 148 stk. Det var dette året som det begynte å komme flere damer inn som medlemmer. 1967 forkortes navnet til Bjørkelangen Fiskeforening.

1968 gikk det inn for utleie av dammen mot at en årlig får 5.000,- settefisk med et minstemål på 12 cm. 1971 utvidelse av dammene, 3 nye dammer samt utvidelse av den gamle.

1975 årsmøte med 25 års jubileumsfest på Bjørkelangen videregående skole i Aulaen. Æresmedlemmer utnevnt: Normann Ødegård, Ansgar Hansen, Halvard Visdal.

1979 startes det bingo sammen med Bjørkelangen vel. Første gang en vurderer en eventuell jeger og fiskerforening er på styremøte 28. august 1979.

1980 årsmøte vedtok med 10 mot 3 stemmer at det skulle nedsettes en gruppe på 3 medlemmer for å utrede vedtaket om omdannelse til jeger og fiskerforening (Bjørkelangen J.F.F) 1980 feiret Bjørkelangen Fiskerforening 30-årsjubileum i aulaen på skolesenteret. Nye æresmedlemmer under jubileumsåret ble: Ole Ruud, Alf Bergerud, Hans Bråten, Leif Nordby, Rolf Ødegård og Olaf Settemoen. Leiekontrakt med grunneierforening opprettet for småviltjakt i Skrepstad skog. Den første jaktstatistikk i Skrepstad viser at for høsten 1980 ble det nedlagt 3 harer, 1 tiur, 2 orrer, 4 jerper. Årsmøte vedtok å opprette jegergruppe med forslag til navnendring til BJØRKELANGEN JEGER- OG FISKERFORENING og innmelding i NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Det ble valgt tre medlemmer til å utrede saken: Jan Hagen, Roy Keiserud og Birger Søby.

1981 eget klekket fisk for første gang, ca, 4000 yngel kom i dammene! 2000 ørret satt ut i vannene. Bjørkelangen JFF ser dagens lys: 78 medlemmer tilsluttet NJFF, 140 rene fiskermedlemmer.

1982 jaktsti arrangert for første gang, lerduebanen på Stigen ble tatt i bruk. Per Gustavsen blir foreningens første norgesmester i meitefiske.

1983 startet vi opp med medlemskvelder på Villa Marte. 3 mai holdt Ole Bjørn Schau et foredrag om harehunder.

1984 utdanning av 9 jegerprøveinstruktører. Fylkesmesterskap i figurjakt arrangeres i HV-leiren, som det første i Akershus! Noen stjeler stamfisk i fiskedammen....

1986 jakthundutvalget opprettet. Det bygges eget klekkeri. Ande- og duejakt organiseres i Bjørkelangensjøen. Den første eksamen for jegerprøvekandidaten. Det første jegertrapstevnet arrangeres på Stigen med 75 skyttere. Arnfinn Halvorsen skjøt 25 av 25 og ga en Oslo-skytter hard kamp i omskytingen som han dessverre tapte. Leieavtale om grunnen til hytta på Dyntjern, leie av 14 vann opprettes. NM Figurjakt, bronse lag. Karsten Søby tok gull. Vi arrangerer figurjaktstevne i HV-leiren, 180 deltakere. Bestemann fra vår forening juniorskytter Knut Barlien med 94 p. av 100.

1987 NM Figurjakt vi står som arrangør på Stigen 15. og 16 august, vellykket med 368 deltagere! Norgesmester ble junioren Torbjørn Kløfta fra Aurskog JFF med 108p., vår bestemann ble Sverre Linnerud på 36.plass med 92p. Ca. 100 medlemmer i arbeid under mesterskapet. Kommunen slipper sementvann i bekken slik at all fisk og egg i fiskeanlegget dør. Vi krevde erstatning og fikk kr. 94.500,- fra kommunen (forsikret).

1988 vedtak om bruk av stålhagl i Bjørkelangensjøen. Sauedressur el-halsbånd i samarbeid med flere nabo-foreninger. Klubbkamp for harehunder mellom Høland JFF og Bjørkelangen JFF. Hølandsprøven for harehunder med oss som medarrangør 23. sept. Treningskurs for fuglehunder. Vi starter opp med eget medlemsblad ”TIUR’N”. Aurskog-Bjørkelangen-Høland og Hemnes JFF samarbeider om bladet, 2 prøvenummer i 1988. Vi er med og stifter ”Elgheiatårnets venner”. Aurskog JFF og Bjørkelangen JFF har bidratt sterkt til å redde tårnet. Grunneierene omkring Stigen er skeptiske til fortsatt drift av lerduebanen. Snarlig avvikling. Grasåsen er alternativet fra 1991. Tove Lunner blir første kvinnelige styremedlem.

1990 vi fyller 40 år og inviterer til fest i Rådhuset’s kantine. Ungdomsgruppa ble startet, 21 medlemmer. Fra jaktutvalgets årsberetning for 1989 finner vi følgende vilt felt i Skrepstad: 25 tiur, 4 røy, 20 orrhaner, 8 orrhøner, 21 jerper, 13 harer, 6 duer og 10 ender. I jubileumsåret er foreningen livskraftig og aktiv. I alt har foreningen ca. 300 medlemmer. 200 medlemmer i NJFF, mens ca. 70 er fiskemedlemmer. Tove Lunner nr 4 i dameklassen i NM Jegertrap i Kautokeino. Kanadisk villmarkskveld med Søren Ervig. Gjennom A-H Fiskeadministrasjon har vi nå en felles fiskekortordning for hele kommunen. Gjennom A-H Fiskeadministrasjon har foreningen også bidratt med innsats i kalking av kommunens sure vann. Skytebanen på Stigen legges ned.

1991 bra aktivitet for drivende og stående fuglehunder i form av dressurkurs, dressur hund/sau og deltagelse på prøver.

1992 opprettes det en kvinnekontakt, Tove Lunner, målet er jentesatsning og få med flere jenter i JFF-organisasjonen. Byggingen av banen på Grasåsen begynner. Bjørn Nymoen, Lyder Nordli og Arne Westby har lagt ned en betydelig arbeidsmengde i Grasåsen-prosjektet. Fuglehundgruppa er aktive med sine 17 mer eller mindre aktive medlemmer. Treningsterreng i Eksismoa.

1993 Godkjenning av lerduebane på Grasåsen ved Romerike Politikammer.

1994 byggekomite for det nye fiskeanlegget: Jan H. Monsen, Lyder Nordli, Jan Hagen, Oddbjørn Nordli, Bjørn Nymoen. Ungdomsgruppa er aktive med turer og aktiviteter. Ole Petter Bernhus er leder etter at Chris Torjussen er militæret.

1995 årsmøtevedtak på å starte sportsfiskegruppe. Jon-Helge Nymoen kontaktperson. Bakgrunnen for dette er at fiskegruppa hovedsaklig jobber med klekkeriet og utsetting av fisk. 50 skudds trapstevne med 62 deltagere. Jenteskyting hver mandag. Hittil har det vært dårlig med fremmøte på ordinær trening, folk ”tør” ikke komme og jegere tror det er et ”proft” miljø. Klubbmesterskap vinner Øystein Sandbekkbråten med 24, deretter Vidar Aarstad 23.

1996 villmarksforedrag med Lars Monsen med 115 fremmøtte, meget vellykket. 3 1/2 mnd senere foredrag med Morten Brekke, dårlig fremmøte. Tove Lunner kvinnekontakt i Akershus Jeger og fiskeforbund. Vellykket figurjaktstevne med 168 fornøyde deltagere. Arnfinn Halvorsen klubbmester sammenlagt jegertrap/figurjakt. Vi leier nå Loftet etter at BSF sa opp sin leieavtale.

1997 to nye hagleinstruktører er utdannet og autoriserte, Ole-Vidar Moseby og Tove Lunner. Knut Hansen klubbmester i figurjakt og Jan Lillehol i jegertrap. Satsningsområdet i fiskegruppa er å få dugnadene til å fungere.

1998 Hyttegruppa holder det gående som alle foregående år. Mye er gjort de senere årene med oppussing og anskaffelse av inventar. Jaktutvalget driver med viltstelltiltak, utsetting av harer og revekonkurranse. Ande, due og småviltjakta går sin gang. Ca. 12000-15000 toåringer og ca 15000 ettåringer i fiskeanlegget. Mye skryt fra Fylkesmann og Fylkesveterinær da konsesjonsvilkårene følges. Ungdomsgruppa er i ferd med å oppløses, alle oppsatte turer avlyst og vanskelig å få til noe. Lerduegruppa fungerer dårlig og det er fortsatt dårlig fremmøte på Grasåsen. Ingen leder til hundegruppa. Grillfest i HV-leiren med 25 glade grillere. Meget hyggelig sosial sammenkomst.

1999 Ulv observeres i vårt terreng Vellykket figurjaktstevne med 168 deltagere og hele 66 deltagere på trapstevne. Dugnadsånden er endelig igang i klekkeriet v/Harald Bråten m/elever og gruppa utvides. Vi utarbeidet vedtekter for BJFF. 2000 Jubileumsfesten 50 år avlyst, dårlig med påmeldte. Æresmedlemmer dette året Jan H. Monsen, Kåre Milliansen og Karsten Søby som ble invitert på middag på La Cocina Villmarkskveld med Søren Ervig, fin kveld med 60 fremmøtte.

2001 årsmøtevedtak på å skille ut driften av klekkeriet i egen underforening under navnet Bjørkelangen Settefisk. Samarbeidsavtale med Romerike Settefisk. Vi får egen hjemmeside laget av Rune Andre Stokkebekk. Klubbmester jegertrap Jan E. Lillehol. Aktiviteten på banen øker. Dagens redaktør i Tiur’n ønsker å trekke seg, vi har sagt oss villige til å ta over ved Jan PG Synnestvedt som ansvarlig for det redaksjonelle og Ole Petter Bernhus med ansvar for lay-out. Ungdomsgruppa er nede.

 2002 et normal driftsår der størstedelen av aktivitetene skjer i settefiskanlegget.

2003 figurjaktstevnet er ikke lengre like populært, påbudet med stålhagl ødelegger. 67 betalende er for dårlig deltagelse. Vi kjøper inn to lavoer og en hundepeiler. Rune Stokkebekk drar igang fluefiskekurs. 2004 medlemsbladet Tiur’n legges ned. Figurjaktstevne arrangeres for siste gang pga dårlig deltagelse og vanskelig å skaffe nok funksjonærer.

2005 Overskudd på haglebanen 28.000,-. 20 sesongkort og 38 dagskort solgt i Skrepstad skog. Klubbmester jegertrap Jan E. Lillehol 24 duer. Det besluttes at BJFF betaler kontingenten til medlemmer under 18 år som et ledd i ungdomssatsningen.

2006 solgt fisk for over 300.000,-. Vi bygger et etterlengtet varme-/oppholdsrom på lerduebanen. Klubbmesterskap jegertrap Finn Haugen 22 treff. Knut W. Hansen vinner sin klasse i FM Jegertrap og Lerduesti.

2007 ca. 40 kom på villmarkskveld for å høre på hundekjører Robert Sørli. Jentesatsningen er vellykket, godt fremmøte på hagle- og riflebane. Brudd med Høland og Hemnes JFF om et samarbeid om sportingbane. Oppdatert hjemmeside med link til Aurskog-Høland kommune’s hjemmeside. Fadderjakt skogsfugljakt i Sverige, rypejakt Trysil og harejakt her. Vi deltok på Høstmesse med stand i gågata. Tove Lunner vinner dameklassen i NM Figurjakt arr. Eidskog JFF.

2008 kjøtt- og parteringskurs med slakter og foredragsholder Sven Sletner. Vellykket organisert revejakt.

2009 vi bygger tak over trapbanen. 3. plass i lagskyting NM Trap for Veteraner: Jan E. Lillehol, Knut Hansen og Tove Lunner. FM Figurjakt, 1.plass i juniorklasse ved Jonas Østby og veteranklasse Jan Erik Lillehol.Det er solgt 45 dagskort og 17 årskort i Skrepstad jaktterreng, det ble skutt 2 jerper, 3 orrhaner, 1 tiur og 1 mår. Medlemskveld ved Øystein Hornbergs fra Alaskas villmark.Leieinntektene på hytta 4.625,- med 58 utleiedøgn. 20 deltagere på jegerprøvekurs. Settefiskanlegget er i god drift og leverer for store summer til både Hedmark, AH og øvrige deler av Romerike. Ei stor og ivrig gruppe på 14 personer Jubileumsåret

2010 Historisk: fire jenter i styret: sekretær Anne Ragnhild Bjørge, styremedlem June Tråstadkjølen, Kari Mikkelrud (som også er studiekontakt) og Tove Lunner ( jentekontakt og medlem i lerduegruppa). De siste årenes jentesatsning nyttet! Året brukes til markedsføring av BJFF blant lokalbefolkningen og ungdomsaktiviteter, åpen dag på skytebanen og fiskedammen, ”gøy på skytebanen” med flotte premier mm. I år bygges sportingbanen! Vi har de siste årene hatt meget stor deltagelse på jegerprøvekurs, hvor vi også har vervet flere medlemmer. Kari Mikkelrud og Oddbjørn Nordli har styrt dette meget bra, og Jan E. Lillehol og Tove Lunner har instruert på skytedagen. De siste årene har det vært stor aktivitet på lerduebanen på de faste tirsdagkveldene. Vi har satset spesielt på jenter og hatt egne jente/junior/nybegynnerkvelder. Vi kan vel si det slik at BJFF har tre hovedgrener: Jegerprøven, haglebanen og settefiskanlegget. En rød trå gjennom det hele er dugnadsånden, den er fantastisk bra i klubben, miljøet er samlet og godt. Vi ønsker selvfølgelig også å nevne hyttegruppa som står for utleie, vedlikehold og ved, jaktutvalget som selger og organsierer jaktkort.

Last Updated on Thursday, 13 May 2010 21:43
 
RocketTheme Joomla Templates